Eszköztár


A lapon a jelenleg elérhető országos élőhely adatbázisok segítségével igyekszünk képet adni arról, hogy a felhasználó által kiválasztott területen milyen Natura 2000 erdei élőhelytípusok fordulhatnak elő. A lista olyan élőhelytípusokat tartalmaz, melyek megjelennek a MÉTA adatbázis felméréseiben, vagy a Natura 2000 site-okat leíró országjelentésekben. A MÉTA adatbázis áNÉR élőhelytípusai megfeleltetésre kerülte a Natura2000 erdei élőhely(al)típusaival.
A település megadása egyértelműen meghatározza az erdőtervezési körzetet, de erre a pontra egyenesen, a körzet kiválasztásával is eljuthat. Az erdőtervezési körzet megadása meghatározza, hogy mely érintett erdőtervezési tájrészletek közül választhat. A tájrészlet megadásával növelhető a potenciálisan jelenlévő élőhelytípusok listájának pontossága.
A lapon megjelenő térkép a kiválasztott erdőtervezési körzet térképe, mely rajta jobb egérgombbal kattintva, majd a 'Kép megnyitása új lapon paranccsal' nagyobb felbontásban is megtekinthető.

Azonosító Név

A termőhely tulajdonságainak alábbi megadása a ténylegesen létező, jellemzően őshonos fafajú erdők, erdőrészlet szintű termőhelyi adatainak felhasználását teszi lehetővé. Célja az adott erdő közösségi jelentőségű élőhelyekkel történő minél pontosabb megfeleltetése. Idegenhonos fafajú erdők, vagy erdősítés előtt álló, bármilyen okból fátlan területek potenciális-természetes erdőféleségeinek termőhelyi alapon való azonosítására csak igen korlátozottan alkalmas. Különösen igaz ez gyorsan változó környezeti feltételek esetén (pl. az Alföldön víztelenedő területeken).
Az erdészeti termőhelytípus-változatok négy elemét használja, az erdészeti szakigazgatás kategorizálásának használatával. A fizikai talajféleséget a fent meghatározott cél elérése szempontjából nem érezzük informatívnak, így megadási lehetőségét kihagytuk. A négy jellemzőt jelenleg külön vizsgáljuk, összefüggéseikben nem. E vizsgálati mód mellett -értelemszerűen- a legtöbb termőhelytípus-változathoz több élőhely is megfeleltethető különböző valószínűség mellett. A közöttük való választást a többi vizsgálati szempont megadása segíti.
A »Jellemző termőhelyi elemek« közül több is kiválasztható, de csak azokat érdemes bejelölni, amelyek a kérdéses erdőre általában jellemzők.


Jellemző termőhelyi elemek

A közösségi jelentőségű élőhelytípusok fafajösszetétel alapján való azonosítását a felület a vizsgált területre meghatározott elegyarány-adatok alapján segíti. A felhasználónak szintenként (felső és alsó koronaszint) meg kell adnia a záródás értékét, továbbá a fafajonként felvett/számított elegyarány-adatokat. Az értékelés során a ritkább elegyfákat és a gyakoribb fafajok csekély (5% és az alatti) elegyarányát nem vettük figyelembe.

A fafajösszetételre vonatkozó adatok megadása mellett a természetes záródáshiányra vonatkozó információt is figyelembe vesszük. Ha a felhasználó ilyen jellemzőt is be szeretne kalkulálni, akkor azt a „Természetes záródáshiány (gyérítés, véghasználat nélkül < 70%)” mező bejelölésével teheti meg.

Az élőhelytípusok fafaj-alapú behatárolásának másik pillérét a fafajösszetétel alapján, erdőrészletek teljes területére (meglehetősen bonyolult algoritmus alapján) generált faállománytípus (FATI) besorolás adja. A FATI-kagetóriák közösségi jelentőségű erdei élőhelytípusokkal való megfeleltethetőségét a kategóriák mögött álló lehetséges fafajkombinációk alapján vizsgáltuk és a fafajösszetétel szerinti összevetéshez hasonlóan súlyoztuk. A FATI-kategória alapján potenciális élőhelytípusok körét a felület eszerint (a fafajok elegyarány-adataitól lényegében független alrendszerben) határozza meg.
Felső lombkoronaszint

Szint záródása:

Fafaj hozzáadás

Fafaj Elegyarány

Alsó lombkoronaszint

Szint záródása:

Fafaj hozzáadás

Fafaj Elegyarány

Faállománytípus

Az adattári leíró adatokban szereplő faállománytípus:


Az alábbiakban a felhasználó áttekintést kap arról, hogy a korábbiakban általa megadott adatok az egyes közösségi jelentőségű élőhelyeknek mennyiben felelnek meg. A megfelelést a megadásnak megfelelően, földrajzi elhelyezkedés (táj) – termőhelyi jellemzők (termőhely) – fafaj összetétel és faállománytípus (fafaj) szerint külön is vizsgáljuk, valamint ezeket összegezve is megkülönböztetjük a

  • kizárt
  • szóba jöhető
  • valószínű
  • egyértelműen azonosítható kategóriák szerint.

Nem kellően egyértelmű, a különféle szempontok szerint egymásnak ellentmondó eredmények esetén célszerű a korábban megadott adatokat ellenőrizni, lehetőség szerint finomítani. Az egyértelmű azonosításhoz mindenképp javasoljuk a megfelelő élőhelyek szöveges jellemzésének és képi anyagának áttanulmányozását! A kezelési javaslatokat ezután érdemes fölkeresni.

Ha az értékeléssel kapcsolatban lényegesen véleménye van, vagy nem értelmezhető eredményt tapasztal akkor észrevételeit küldje el az alábbi címre: eszkoztar@lif.hu. Azért, hogy értékelése könnyen azonosítható legyen nevezze el azt bármilyen ön által az elemzésre jellemzőnek tartott 'beszédes' névvel és levelében hivatkozzon erre a névre, adja meg a használat napját és írja le észrevételeit, tapasztalatait. Legalább 5 karakter hosszú név megadása után futtatható az értékelés.

Értékelés neve:


Az ön által kiválasztott élőhelytípusra vonatkozó kezelési javaslatokat megtekintheti és letöltheti az élőhelytípus sorában található 'Üzemmód' és 'Korcsopor' választómezők értékének kiválasztását követően a 'Megjelenítés' gombra kattintva. A legördülő menűkben található értékek az alábbiak szerint értendők.

Üzemmódok
  • VÁG - vágásos
  • ÁTM+ÖRÖK - átmeneti és örökerdő
  • FANE - faanyagtermelést nem szolgáló
Korcsoport
  • fiatal - fiatal (1-40 év, illetve a 91E0-1, 91E0-2, 91E0-3, 91N0 esetében: 1-20 év)
  • középkorú - középkorú (41-80 év, illetve a 91E0-1, 91E0-2, 91E0-3, 91N0 esetében: 21-35 év)
  • idős - idős (80 év fölött, illetve a 91E0-1, 91E0-2, 91E0-3, 91N0 esetében: 35 év fölött)