A honlap használata

A weboldal alapvetően a hazai Natura 2000 erdőkben végzendő erdőtervezési munkák támogatása céljából készült, igyekszik gyakorlatias megközelítésben segíteni az erdőtervek kialakításában és megvalósításában közreműködő erdész szakemberek munkáját.

Két fő részre tagolódik:

Az „Eszköztár” lap alapvetően egy-egy erdőrészletben található közösségi jelentőségű élőhely beazonosításában kíván segítséget nyújtani az erdőrészlet lapon, ill. az erdőállomány adattárban, valamint a nyilvános erdőtérképen (http://erdoterkep.nebih.gov.hu/) nyilvántartott adatokra támaszkodva (pontosabb, botanikai információ hiányában). Az egyes állományok pontos, részletes ismerete (néhány egyéb információ megadása, a felhasználandó adatok pontosítása, változatosabb erdőrészetek részterületekre bontása révén) nagyban segíti a meghatározást.

A bevitt adatok kiértékelésének alapelve az, hogy azok egyes értékei (pl. a genetikai talajtípus, az előforduló fafajok elegyaránya) az egyes élőhelytípusokra milyen valószínűséggel jellemzők. A különböző valószínűségi értékeket aztán szempontonként (táj, termőhely, faállomány) súlyozva értékeltük, végül összegeztük. A minden erdőterületre elérhető táji, termőhelyi és faállományra vonatkozó információk az esetek többségében csak több különböző valószínűséggel szóba jöhető élőhely azonosítását teszik lehetővé (egyetlen élőhely egyértelmű meghatározását nem). Ezek tekinthetők meg az „Értékelés” címszó alatt. Innen elérhetőek a tervezési javaslatok is a kért 2 paraméter kiválasztásával.

A „Tudástár” lap 2 célt szolgál. Egyrészt a korábbi azonosítás egyértelműsíthető, ill. pontosítható a szóba jöhető élőhelyek részletes megismerése révén. Másrészt az íly módon azonosított élőhelyekre vonatkozóan elolvasható egy a Natura2000 elveknek megfelelő erdőtervezésre, ill. erdőkezelésre vonatkozó javaslat-csomag. A javaslatok koncepciója elsősorban a közösségi jelentőségű erdei élőhelytípusok változatosságának kialakítását, megőrzését, fokozását állítja a középpontba.

Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban a leírások, térképek, képek, szakirodalmi ajánlók tanulmányozása (esetleg az eszköztár többszöri használata) segíthet a hazánkban található közösségi jelentőségű élőhelyek, ill. általában a Natura2000 hálózat alaposabb megismerésében.

Az oldal fontosabb célkitűzései:

a közösségi jelentőségű erdei élőhelytípusok

A honlap használata természetesen anonim, de a bevitt adatokat a rendszer további okosítása céljából megőrizzük. Ennek céljából szívesen vesszük a felhasználók észrevételeit is: support@lifeinforests.eu. Köszönjük, hogy a honlapot használja!

Püspökfürdő, az erdő szélén Cholnoky Jenő földrajztudós fest. (FOTO:FORTEPAN / Cholnoky Tamás)

Püspökfürdő, az erdő szélén Cholnoky Jenő földrajztudós fest. (FOTO:FORTEPAN / Cholnoky Tamás)