Általános, összefoglaló jellegű forrásmunkák:

BARTHA, D. (szerk.) (2001): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. – TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 286 pp. + VIII.

BARTHA, D. (2013): Természetvédelmi élőhelyismeret. – Mezőgazda Kiadó, Budapest, 213 pp.

BARTHA, D. és KORDA, M. (2017): Közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű, erdőben (is) élő fajok, illetve erdei élőhelyek. – Kutatási jelentés, NYME, Sopron, 100 pp.

BORHIDI, A. (2003): Magyarország növénytársulásai. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp.

BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.) (2011): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. – MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 441 pp.

FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.) (1997): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 374 pp.

HARASZTHY, L. (szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. – Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, 956 pp.

KEVEY, B. (2008): Magyarország erdőtársulásai. – Tilia 14: 1–488. + CD

Élőhelytípusokra vonatkozó forrásmunkák

BABOS, I. (1955): A nyárfások homokbuckán előforduló megjelenési formái. – Erdészeti Kutatások 44: 34–86.

BABOS, I. (1962): A homoki nyárasok termőhely- és erdőtípusai. – In: KERESZTESI B. (szerk.): A magyar nyárfatermesztés. Budapest, Mezőgazdasági Kiadó, pp. 168–189.

BIRÓ, M. és MOLNÁR, ZS. (1998): A Duna-Tisza köze homokbuckásainak tájtípusai, azok kiterjedése, növényzete és tájtörténete a 18. századtól. – Történeti Földrajzi Füzetek 5: 1–34.

BODOR, L. (2001a): Sík vidéki (folyó menti) tölgy-kőris-szil (keményfás) ligeterdők. – In: BARTHA, D. (szerk.): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 84–96.

BODOR, L. (2001b): Domb- és sík vidéki cseres-kocsányos tölgyesek. – In: BARTHA, D. (szerk.): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 117–122.

BODOR, L. (2001c): Sík vidéki (folyó menti) bokorfüzesek. Sík vidéki (folyó menti) fűz-nyár (puhafás) ligeterdők. – In: BARTHA, D. (szerk.): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 245–254.

BODOR, L. és GENCSI, Z. (2001): Sík- és dombvidéki gyertyános-kocsányos tölgyesek. – In: BARTHA, D. (szerk.): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 97–109.

BORHIDI, A. (1984): A Zselic erdei. – Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat 4: 1–145

BORHIDI, A. (1997a): Hegyvidéki gyertyános-tölgyesek. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 132–134.

BORHIDI, A. (1997b): Nyugat-délnyugat-dunántúli bükkösök és gyertyános-tölgyesek. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 134–136.

BORHIDI, A. (1997c): Dél-dunántúli ezüsthársas bükkösök és gyertyános-tölgyesek. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 136–139.

BORHIDI, A. (1997d): Üde mészkerülő tölgyesek és bükkösök. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 143–145.

BÖLÖNI, J. (2004): Többszempontú erdőtipológiai vizsgálatok a Tési-fennsík déli részén. – Doktori (Ph.D.) értekezés. Nyugat-magyarországi Egyetem, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola, Sopron.

BÖLÖNI, J., CSIKY, J., FEKETE, G., NAGY, J., TÍMÁR, G. és SZMORAD, F. (2011a): LY2 – Törmeléklejtő-erdők. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 284–288.

BÖLÖNI, J. FEKETE, G., KUN, A., TÍMÁR, G., BARTHA, D., SZMORAD, F., NAGY, J. és JUHÁSZ, M. (2011b): L2a – Cseres- kocsánytalan tölgyesek. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 308–314.

BÖLÖNI, J., FEKETE, G., KUN, A., TÍMÁR, G., CSIKY, J., BARTHA, D. és SZMORAD F. (2011c): LY3 – Bükkös sziklaerdők. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 288–291.

BÖLÖNI, J., KEVEY, B., BODONCZI, L., ÓDOR, P., BARTHA, D., TÍMÁR, G., MOLNÁR, ZS., JUHÁSZ, M. és BORHIDI A. (2011d): K1a – Gyertyános-kocsányos tölgyesek. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 257–261.

BÖLÖNI, J., KUN, A., FEKETE, G., NAGY, J., TÍMÁR, G., MOLNÁR, CS., SZMORAD, F. és BARTHA, D. (2011e): M1 – Molyhos tölgyes bokorerdők. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 303–307.

BÖLÖNI, J., KUN, A., FEKETE, G., NAGY, J., TÍMÁR, G., SZMORAD, F. és BARTHA, D. (2011f): L1 – Mész - és melegkedvelő tölgyesek. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 298–303.

BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS., FEKETE G., BARTHA D., TÍMÁR, G. és KUN, A. (2011g): L5 – Alföldi zárt kocsányos tölgyesek. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 335–340.

BÖLÖNI, J., MOLNÁR, CS., FEKETE G., CSIKY J., TÍMÁR, G. és BARTHA D. (2011h): L2x – Hegylábi zárt erdőssztyepp lösztölgyesek. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 326–330.

BÖLÖNI, J., TÍMÁR, G., CSIKY, J., ÓDOR, P., BODONCZI, L., BORHIDI, A., NAGY, J., SZMORAD, F., KUN, A., JUHÁSZ, M., FEKETE, G. és BARTHA, D. (2011i): K2 – Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 262–268.

CSAPODY, I. (1968): Eichen-Hainbuchenwälder Ungarns. – Feddes Repertorium 77(3): 245–269.

CSÉPÁNYI, P. (2001a): Hegy- és dombvidéki bükkösök. – In: BARTHA, D. (szerk.): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 67–84.

CSÉPÁNYI, P. (2001b): Középhegységi és dombvidéki gyertyános-kocsánytalan tölgyesek. – In: BARTHA, D. (szerk.): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 84–96.

CSÉPÁNYI, P. (2001c): Középhegységi és dombvidéki cseres-kocsánytalan tölgyesek. – In: BARTHA, D. (szerk.): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 109–116.

CSÉPÁNYI, P. (2007): A természetközeli erdőgazdálkodás és a szálalóerdő. – Erdészeti Lapok 142(9): 281–284.

CSÉPÁNYI, P. (2008): A tölgy és a folyamatos erdőborítás. – Erdészeti Lapok 143(10): 294–297.

CSIKY, J., BORHIDI, A., BÖLÖNI, J., FEKETE, G., NAGY, J., TÍMÁR, G., ÓDOR, P., BARTHA, D. és BODONCZI, L. (2011a): K5 – Bükkösök. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 268–273.

CSIKY, J., BÖLÖNI, J., FEKETE, G., NAGY, J., TÍMÁR, G., SZMORAD, F., BARTHA, D. és BORHIDI, A. (2011b): LY1 – Szurdokerdők. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 281–284.

CSONTOS, P. (1996): Az aljnövényzet változásai cseres-tölgyes erdők regenerációs szukcessziójában. (Synbiologia Hungarica 2(2)) – Scientia Kiadó, Budapest, 121 pp.

FEKETE, G. (1963): Die Schluchtwälder des Bakony-Gebirges. Die Phytozönosen des Bakony-Gebirges II. – Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici 55: 215–231.

FEKETE, G. (1964): A Bakony növénytakarója. (A Bakony cönológiai-növényföldrajzi képe). – In: PAPP, J. (szerk.): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 1. Veszprém Megye Múzeumi Igazgatósága, Veszprém, pp. 9–92.

FEKETE, G. (1992): The holistic view of succession reconsidered. – Coenosis 7: 21–29.

FEKETE, G. (1997a): Középhegységi szubmontán és montán bükkösök. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 139–141.

FEKETE, G. (1997b): Törmeléklejtő erdők, szurdokerdők és sziklai bükkösök. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 142–143.

FEKETE, G. (1997c): Mészkedvelő és melegkedvelő tölgyesek. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 146–147.

FEKETE, G. (1997d): Cseres-tölgyesek. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 147–149.

FEKETE, G. (1997e): Molyhos tölgyes bokorerdők. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 152–154.

FEKETE, G. (1997f): Tatárjuharos lösztölgyesek. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 154–156.

FEKETE, G. (1997g): Pusztai tölgyesek. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 158–159.

FEKETE, G. (1997h): Borókás-nyárasok. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 159–160.

GÁLHIDY, L. (2008): Az aljnövényzet fajösszetételének és tömegességének változásai középhegységi bükkösök mesterséges és széldöntés nyomán létrejövő lékjeiben. – Doktori (Ph.D.) értekezés. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest.

GENCSI Z. (2001a): Homoki tölgyesek. – In: BARTHA, D. (szerk.): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 219–227.

GENCSI Z. (2001b): Borókás-nyárasok. – In: BARTHA, D. (szerk.): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 228–231.

GENCSI Z. (2001c): Lösztölgyesek. – In: BARTHA, D. (szerk.): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 232–237.

GENCSI Z. (2001d): Sziki tölgyesek. – In: BARTHA, D. (szerk.): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 237–244.

GENCSI, Z. (2001e): Égerlápok. Fűz- és nyírlápok. – In: BARTHA, D. (szerk.): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 276–284.

HORÁNSZKY, A. (1964): Die Wälder des Szentendre-Visegráder Gebirges. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 288 pp.

HORÁNSZKY, A. (1998): Alföldi tölgyeseink problémája a gyakorlati erdészet és természetvédelem, valamint az elmélet szemszögéből. – Erdészeti Kutatások 88: 67–80.

HORVÁT, A. O. (1978): Potentillo-Quercetum (sensu latissimo) Wälder I. – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 22: 23–44.

HORVÁT, A. O. (1980): Potentillo-Quercetum (sensu latissimo) Wälder II. – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 24: 11–32.

HORVÁT, A. O. (1981): Potentillo-Quercetum (sensu latissimo) Wälder III. – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 25: 31–70.

ISÉPY, I. (1970): Phytozönologische Untersuchungen und Vegetationskartierung im östlichen Vértes-Gebirge. – Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 16(1–2): 59–110.

JAKUCS, P. (1961): Die phytozönologischen Verhältnisse der Flaumeichen-Buschwälder Südostmitteleuropas. – Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 314.

JAKUCS, P. (1967): Phyllitidi-Aceretum subcarpaticum im nordöstlichen Teil des Ungarischen Mittergebirge. Kalkstein- Schluchtwälder des Bükk-Gebirges und des Tornaer Karstgebietes. – Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 13(1–2): 61–80.

JAKUCS, P. (1972): Dynamische Verbindung der Wälder und Rasen. – Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 228.

LÁJER, K. (1998): Bevezetés a magyarországi lápok vegetáció-ökológiájába. – Tilia 6: 84–238.

KENDERES, K. (2008): Kelet-közép-európai bükkösök természetes faállomány-dinamikája. – Doktori (Ph.D.) értekezés. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Budapest.

KEVEY, B. (1993): A Keleti-Mecsek szurdokerdei (Scutellario-Aceretum). – Folia Comloensis 5: 29–54.

KEVEY, B. (1997a): Fűz- és nyírlápok. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 118–119.

KEVEY, B. (1997b): Bokorfüzesek. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 121–123.

KEVEY, B. (1997c): Fűz- és nyárligetek. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 123–125.

KEVEY, B. (1997d): Égerligetek. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 125–127.

KEVEY, B. (1997e): Tölgy-kőris-szil ligetek. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 127–129.

KEVEY, B. (1997f): Alföldi gyertyános-kocsányos tölgyesek és üde gyöngyvirágos tölgyesek. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 130–132.

KEVEY, B. és BORHIDI, A. (1992): A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet bükkösei. – Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat 7: 59–74.

KEVEY, B., MOLNÁR, ZS., BARTHA, D., BÖLÖNI, J. és HORVÁTH, D. (2011a): J3 – Folyómenti bokorfüzesek. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 211–214.

KEVEY, B., MOLNÁR, ZS., BÖLÖNI, J., BARTHA, D., TÍMÁR, G. és HORVÁTH, D. (2011b): J4 – Fűz-nyár ártéri erdők. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 242–246.

KEVEY, B., ÓDOR, P., SZURDOKI, E., BARTHA, D., TÍMÁR, G. és BÖLÖNI, J. (2011c): J1a – Fűzlápok. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 208–211.

KEVEY, B. és TÓTH, I. (1992): A béda-karapancsai Duna-ártér gyertyános-tölgyesei (Querco robori-Carpinetum). – Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat 6: 27–40.

KIRÁLY, G., BÖLÖNI, J., JUHÁSZ, M., TÍMÁR, G., KUN, A., FEKETE, G., BARTHA, D., CSIKY, J. és BORHIDI, A. (2011a): L2b – Cseres-kocsányos tölgyesek. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 314–318.

KIRÁLY, G., KEVEY, B., NAGY, J., BÖLÖNI, J., TÍMÁR, G. és BARTHA, D. (2011b): J5 – Égerligetek. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 247–252.

KIRÁLY, G., KEVEY, B., NAGY, J., BÖLÖNI, J., TÍMÁR, G. és BARTHA, D. (2011c): J6 – Keményfás ligeterdők. – In: BÖLÖNI, J. MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 252–256.

KIRÁLY, G. és SZMORAD, F. (2014a): 91F0 Nagy folyókat kísérő keményfás ligeterdők Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris). – In: HARASZTHY, L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, pp. 888–893.

KIRÁLY, G. és SZMORAD, F. (2014b): 91K0 Illír bükkösök (Aremonio-Fagion). – In: HARASZTHY, L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, pp. 910–911.

KIRÁLY, G. és SZMORAD, F. (2014c): 91L0 Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronio-Carpinion). – In: HARASZTHY, L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. – Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, pp. 912–914.

MÁTÉ, A. (2014): 91N0 Pannon homoki borókás-nyárasok (Junipero-Populetum albae). – In: HARASZTHY, L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, pp. 921–926.

MIHÓK, B., GÁLHIDY, L., KENDERES, K. és STANDOVÁR, T. (2007): Gap regeneration patterns in a semi-natural beech forest stand in Hungary. – Acta Sylvatica & Lignaria Hungarica 3: 31–45.

MOLNÁR, ZS. (1997a): Égerlápok és égeres mocsárerdők. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 120–121.

MOLNÁR, ZS. (1997b): Sziki tölgyesek. – In: FEKETE, G., MOLNÁR, ZS. és HORVÁTH, F. (szerk.): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 156–158. MOLNÁR, ZS. (2014): 91I0 Kontinentális erdőssztyepp tölgyesek. – In: HARASZTHY, L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, pp. 904–909.

MOLNÁR ZS., BÖLÖNI, J., BARTHA D. és MOLNÁR A. (2011a): M3 – Nyílt sziki tölgyesek. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 340–344.

MOLNÁR A., BÖLÖNI, J., MOLNÁR, CS., FEKETE G., KUN A., MOLNÁR ZS. és BARTHA D. (2011b): M2 – Nyílt lösztölgyesek. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 330–335.

MOLNÁR ZS., FEKETE G., RÉDEI T., KRÖEL-DULAY GY., VIDÉKI R. és TÍMÁR G. (2011c): M5 – Homoki borókás-nyárasok. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 348–351.

MOLNÁR, ZS., KEVEY, B., BÖLÖNI, J., BARTHA, D., JUHÁSZ, M., TÍMÁR, G. és LESKU, B. (2011d): J2 – Láp- és mocsárerdők. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 237–242.

MOLNÁR ZS., KUN A., FEKETE G., BÖLÖNI, J., BARTHA D., TÍMÁR G., MOLNÁR A., LESKU B. és BORHIDI A. (2011e): M4 – Nyílt homoki tölgyesek. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 344–348.

MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.) (2000): Alföldi erdőssztyepp-maradványok Magyarországon. (WWF füzetek 15.) – WWF Magyarország, Budapest, 56 pp.

NAGY, J. (1999): A Börzsöny-hegység szurdokerdei. – Kitaibelia 4(2): 301–310.

ÓDOR, P., SZURDOKI, E., KEVEY, B. és RIEZING, N. (2011): J1b – Nyírlápok, nyíres tőzegmohalápok. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 234–237.

PÓCS, T. (1960): Die zonalen Waldgesellschaften Südwestungarns. – Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 6(1–2): 75–105.

SIMON, T. (1977): Vegetationsuntersuchungen im Zempléner Gebirge. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 351 pp.

SOÓ, R. (1960): Az Alföld erdői. – In: MAGYAR P. (szerk.): Alföldfásítás. I. Általános rész. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 419–478.

SOÓ, R. (1964): Die regionalen Fagion-Verbände und Gesellschaften Südosteuropas. – Studia Biologica Academiae Scientiarum Hungaricae 1: 1–104.

STANDOVÁR, T. és KENDERES, K. (2003): A review on natural stand dinamics in beechwoods of East Central Europe. – Applied Ecology and Environmental Research 1(1–2): 19–46.

SZMORAD, F. (1994): A Kőszegi-hegység erdőtársulásai. – In: BARTHA, D. (szerk.): A Kőszegi-hegység vegetációja. EFE Növénytani Tanszék, Kőszeg–Sopron, pp. 106–32. + XI tabella + 2 térkép

SZMORAD, F. (2001a): Mészkerülő bükkösök. – In: BARTHA, D. (szerk.): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 122–134.

SZMORAD, F. (2001b): Bokorerdők, mészkedvelő tölgyesek. – In: BARTHA, D. (szerk.): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 177–193.

SZMORAD, F. (2001c): Sziklaerdők. – In: BARTHA, D. (szerk.): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 193–202.

SZMORAD, F. (2001d): Szurdokerdők, törmeléklejtő-erdők. – In: BARTHA, D. (szerk.): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 202–218.

SZMORAD, F. (2001e): Hegy- és dombvidéki (patak menti) ligeterdők. – In: BARTHA, D. (szerk.): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 263–275.

SZMORAD, F. (2011): A Soproni-hegység erdeinek történeti, növényföldrajzi és cönológiai vizsgálata. – Tilia 16: 1–205.

SZMORAD, F. (2014a): 9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum). – In: HARASZTHY, L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, pp. 869–873.

SZMORAD, F. (2014b): 9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön. – In: HARASZTHY, L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, pp. 874–876.

SZMORAD, F. (2014c): 9180 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion erdői. – In: HARASZTHY L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, pp. 877–880.

SZMORAD, F. (2014d): 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). – In: HARASZTHY, L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, pp. 881–887.

SZMORAD, F. (2014e): 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal. – In: HARASZTHY, L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, pp. 894–898.

SZMORAD, F. (2014f): 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel. – In: HARASZTHY, L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, pp. 899-903.

SZMORAD, F. (2014g): 91M0 Pannon cseres-tölgyesek. – In: HARASZTHY, L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, pp. 915–920.

SZMORAD, F., BORHIDI, A., BÖLÖNI, J., ÓDOR, P., TÍMÁR, G., KIRÁLY, G., BODONCZI, L. és CSIKY, J. (2011a): K7a – Mészkerülő bükkösök. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 274–277.

SZMORAD, F., BÖLÖNI, J., BORHIDI, A., ÓDOR, P., BODONCZI, L., BARTHA, D. és KIRÁLY, G. (2011b): K7b – Mészkerülő gyertyános-tölgyesek. – In: BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. és KUN, A. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 277–280.

SZMORAD, F. és KIRÁLY, G. (2014): 9110 Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum). – In: HARASZTHY, L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, pp. 866–868.

SZODFRIDT, I. (1969): Borókás-nyárasok Bugac környékén. – Botanikai Közlemények 56: 159-166.

ZÓLYOMI, B. (1957): Der Tatarenahorn-Eichen-Lösswald der zonalen Waldsteppe. – Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 3(3–4): 401–424.

VOJTKÓ, A. (2002): A hegység növénytakarója. – In: BARÁZ, CS. (szerk.): A Bükki Nemzeti Park. Hegyek, erdők, emberek. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, pp. 237–261.

ZÓLYOMI, B. (1958): Budapest és környékének természetes növénytakarója. – In: PÉCSI, M., MAROSI, S. és SZILÁRD, J. (szerk.): Budapest természeti képe. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 509–642.